LA1K

Akademisk Radioklubb

Radioamatørlisenskurs

For å kunne få lov til å sende i radioamatørbåndene, kreves det at en er blitt tildelt amatørradiolisens fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Dette innebærer at en gjennom en skriftlig avkrysningsprøve viser kjennskap til diverse regler og lover som gjelder for sending på disse båndene, samt en forståelse for hvordan utstyret som benyttes fungerer og henger sammen. Grunnleggende kretsteknikkunnskaper gjør det hele mye enklere. Ved bestått prøve blir man, etter å ha betalt lisensavgift, tildelt et superkult kallesignal!

Akademisk Radioklubb arrangerer lisenskurs hvert semester. Formålet med dette kurset er å legge til rette for at studenter som er interessert i å gå opp til NKOMs prøve for amatøradiolisens skal få en innføring i det relevante pensumet. Kursholderne er som regel nåværende og/eller tidligere medlemmer av Akademisk Radioklubb, og kurset er åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Lisenskurs høsten 2016
Semesterets kurs består av fire kurskvelder, og vil bli holdt på onsdager fra klokka 18:15 på B1 på berg bygget oppe på Gløshaugen fra uke 38 til uke 41. Første kurskveld er altså onsdag 21. september.

Temaene som vil bli gjennomgått, er som følger:
21.09: Introduksjon og passive komponenter
28.09: Aktive komponenter
05.10: Antenner, kabler og radiobølger
12.10: Modulasjon og senderteknikker

I tillegg vil det bli holdt en oppsumering på radioloftet 18. oktober.

Semesterets eksamen vil bli avholdt onsdag 19. oktober klokka 18:00 på rom B1 på Bergbygget, Gløshaugen.

Pensumlitteratur
En god introduksjon til pensum for kurset kan finnes i læreboka "Radioamatørens ABC". Denne kan kjøpes fra Norsk Radio Relæ Liga, via www.nrrl.no.