Akademisk radioklubb på tur...

... eller LA2KNA, LA5ZKA, LA6AKA og OH8PB på Hitra Camping, for å kjøre RSGB IOTA 2005 Contest fra EU-036.

Vi kjørte med en stor varebil fra Trondheim til Hitra fredag ettermiddag. På campingplassen fant vi ut at hytta var ikke særlig stor, men at det finns en fin skog rett bak den. Skogen er tett med ganske mye lav vegetasjon, men det burde gå an å bygge en G5RV der. Tett skog der folk ikke ellers ville gå er faktisk en fordel, da det blir usannsynlig at noen ville komme til området og klage på antennebygging. Vi klarte å henge opp en G5RV i løpet av en liten time.

Antennebygging (stealth) Sigma-5 LA5ZKA

Taket på hytta var solid nok slik at man kunne stå på den. Da ble det ganske enkelt å montere en Sigma-5 multibånd vertikal på taket. Med en mastfot og et par barduner ble det en solid installasjon, og vi ble QRV med 100W i løpet av et par timer på alle HF bånd (10-80m). Det tok litt lengre tid å løse de vanlige problemene med nøkling og RF kopling til mikrofonlinja med en PA, men i løpet av kvelden hadde vi kontroll på alle livsviktige funkjsoner. Som vanlig, vet vi nå etter contesten hva vi kunne ha gjort bedre. Contestkjøring gikk relativt bra, vi hadde hele tiden en operatør på stasjonen. Det ble kjørt 395 QSO. Det viste seg at å komme tilbake til Trondheim på søndag ville kreve litt planlegging. Den store varebilen som kjørte oss til Hitra var ikke lenger tilgjengelig, og det eneste som vi hadde var LA5ZKA sin Volkswagen 1600. Da vi hadde med fire personer, ryggsekker, en 2,3m lang teleskopmast i aluminium og seks store kasser med radioutstyr, var det klart at vi må finne mer transporteringskapasitet der og da. Ingen busser kjører til Trondheim om søndager, men det viste seg at hurtigbåten kjører én gang hver søndag ettermiddag. Da bestemte vi at to av oss tar alle tunge kasser og masten til Trondeim med hurtigbåten. Resten kunne transporteres med VW.

LA6AKA